Inspekce a likvidace škod

nejen pro zahraniční, ale i tuzemské pojišťovny

Zjistit více o CRS

CRS - CLAIMS and RECOVERY SERVICES

Proč právě CRS?

 • Jen naši inspektoři plně uspokojí potřeby vaší likvidační služby

  inspektoři CRS totiž disponují mnohaletou zkušeností z oblasti likvidace PU tuzemských pojištoven, což umožnuje, aby naše certifikáty byly optimálně koncipovány a obsahovaly jen ta (avšak všechna) data potřebná k OKAMŽITÉMU vyřízení PU

 • Jen síť Lloyd´s angažuje ty nej z dané země a branže

  členství v síti LLoyds je NEMYSLITELNÉ bez permanentní nadstandardní znalosti profesního know-how a cizích jazyků, což garantuje bezkonkurenční kvalitu

 • Jen vedení sítě Lloyd´s trvale dohlíží na profesionalitu

  členství v síti Lloyd´s je PODMÍNĚNÉ absolutoriem atestačního studia “Cargo Surveying Proficiency”, jenž je průběžně disputováno pravidelnými audity a metodickým vedením londýnské centrály

Poskytované služby

 • Řešení škodních událostí

 • Inspekce

 • Mezinárodní inspekční činnost

 • Vystavování havarijních certifikátů

 • Likvidace vlastních pojistných událostí

 • Regresní agenda (uplatnění postihů)

 • Překladatelská činnost

  • škody na motorových vozidlech
  • škody na přepravovaném zboží
  • škody z titulu vyhlášení námořní společné havárie
  • odpovědnostní škody
  • majetkové škody
  • škody z přerušení provozu
  • škody na zdraví/na životě
  • investigativní činnost
  • právní asistence
  • kvalitativní a kvantitativní inspekce zásilek (preventivní i následná), inspekce skladů
  • investigativní činnost ve spolupráci s Policií ČR či soukromými detektivními kancelářemi v případě ztrát či krádeží
  • spolupráce v oblasti zábrany škod
  • tzv. risk assessment v oblasti bezpečnosti a logistiky
  • zajištění aukčního prodeje znehodnoceného zboží
  • prostřednictvím ověřených partnerů z inspekčních sítí zajišťujeme provedení prohlídek zásilek a další činnosti v zahraničí
  • naši pracovníci zprostředkují komunikaci v rodném jazyce klienta, pravidelně monitorují stav případů a následně kontrolují obsah zaslaných havarijních certifikátů
  • finální havarijní certifikáty poskytnuté zahraničními partnery jsou dále přeloženy do rodného jazyka klienta
  • díky často osobní znalosti zahraničních agentů s ohledem na pravidelná setkání členů inspekčních sítí na mezinárodních konferencích, lze pro naše klienty dohodnout i příznivější finanční podmínky
 • tj. dokumentů obsahujících zjištění našeho inspektora (t.j. zhodnocení předmětu prohlídky resp. stanovení druhu, rozsahu a případné příčiny vzniku škody), na jejichž základě pojišťovna přistoupí k likvidaci škody – poskytuje finanční náhradu / pojistné plnění

 • vedle kontrolní činnosti jsme schopni provádět i likvidace škod a následně zprostředkovat příslušnou finanční náhradu

  • jedná se o zajištění refundace náhrady škody pojišťovnám od odpovědných třetích stran
  • týká se zejména oblasti mezinárodní a tuzemské přepravy zásilek (Úmluva montrealská, CMR, haagská, haagsko-visbyjská, atd.)
  • v případě potřeby (např. ochrany regresní lhůty) řešíme prostřednictvím specializovaných právních kanceláří
 • nejen v oblasti pojišťovnictví a mezinárodní přepravy

Lidé a kontakty


NEPŘETRŽITÁ SLUŽBA +420 606 467 467
E-MAIL: info@crs.eu.com
ALTERNATIVNÍ E-MAIL: crspraha@gmail.com

Kde nás najdete

Praha

Plzeň

Ústí nad Labem

Brno

Ostrava

České Budějovice

Praha

CRScz, s.r.o.

AOB Argentinska Office Building
Argentinská 36
170 00 Praha 7

IČO: 26 49 49 22
DIČ: CZ26494922

Firma je zaregistrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85795.

 

Chcete se na něco zeptat?

Potřebujete konzultaci?

Vaše jméno
Vaše firma
Vaše emailová adresa
Vaše telefonní číslo
Vaše zpráva

Před odesláním opravte chybné údaje

Děkujeme za zprávu!
Budeme vás do 24 hodin kontaktovat.

O agentuře CRS

CLAIMS and RECOVERY SERVICES CZ s.r.o. byla založena dne 1.1.1998 a současně pověřena činností Lloyd´s agenta pro Českou republiku a Slovensko. Od roku 2011 též působí jako Lloyd´s agent pro Maďarsko.

Naše společnost navázala na předchozí působení České pojišťovny (1827-1997), jejíž součástí byl i havarijní komisariát vykonávající činnost Lloyd‘s Agenta. Cílem je poskytovat vysoce kvalitní služby a současně naši činnost neustále zdokonalovat tak, aby vždy maximálně uspokojila potřeby našich klientů.

Celosvětová síť agentů Lloyd´s poskytuje globálnímu pojišťovacímu trhu a jeho klientům celoroční 24hodinový servis v oblasti kontroly zásilek a likvidace pojistných událostí. Tato síť je tvořena téměř 300 agenty a zhruba stejným počtem sub-agentů, kteří pokrývají každý významný přístav a komerční centrum ve světě. Stává se tak největší kontrolní sítí pro mezinárodní přepravu zásilek a likvidaci pojistných událostí.

Na stránkách www.lloyds.com/lloydsagencynetwork naleznete více informací o celé síti – její představení, seznam Lloyd´s agentů, kontakt na londýnské ústředí – Lloyd´s Agency Department, požadavky na úroveň poskytovaných služeb a mnoho dalšího.

Naše společnost je dále v souladu se zákonem 38/2004 Sb. zapsána Českou národní bankou v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí pod číslem 216034SLPU.

Pojištění profesní odpovědnosti je sjednáno u londýnské pojišťovny ITIC – Thomas Miller.

CRS provádí inspekce a likvidace škod nejen pro zahraniční, ale i tuzemské pojišťovny.