Inšpekčné
a likvidačné
služby

nielen pre zahraničné a tuzemské poisťovne

Zistiť viac o CRS

CLAIMS and RECOVERY SERVICES

Prečo práve CRS?

 • Len naši inšpektori úplne uspokoja potreby vašej likvidačnej služby

  inšpektori CRS totiž disponujú mnohoročnými skúsenosťami z oblasti likvidácie PU tuzemských poisťovní, čo umožňuje, aby naše certifikáty boli optimálne koncipované a obsahovali len tie (no všetky) dáta potrebné na OKAMŽITÉ vybavenie PU

 • Len sieť Lloyd’s angažuje tých naj z danej krajiny a brandže

  členstvo v sieti Lloyd’s je NEMYSLITEĽNÉ bez permanentnej nadštandardnej znalosti profesijného know-how a cudzích jazykov, čo garantuje bezkonkurenčnú kvalitu

 • Len vedenie siete Lloyd’s trvalo dohliada na profesionalitu

  členstvo v sieti Lloyd’s je PODMIENENÉ absolutóriom atestačného štúdia „Cargo Surveying Proficiency“, ktoré je priebežne dišputované pravidelnými auditmi a metodickým vedením londýnskej centrály

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • Riešenie škodných udalostí

 • Inšpekčná činnosť

 • Medzinárodná inšpekčná činnosť

 • Vystavovanie havaríjnych certifikátov

 • Likvidácia vlastných poistných udalostí

 • Regresná agenda (uplatnenie postihov)

 • Prekladateľská činnost

  • škody na motorových vozidlách
  • škody na prepravovanom tovare
  • škody z titulu vyhlásenia námornej spoločnej havárie
  • zodpovednostné škody
  • majetkové škody
  • škody z prerušenia prevádzky
  • škody na zdraví/na živote
  • investigatívna činnosť
  • právna asistencia
  • kvalitatívna a kvantitatívna kontrola zásielok (preventívna i následná), kontrola skladov
  • investigatívna činnosť v spolupráci s Políciou ČR či súkromnými detektivnymi kanceláriami v prípade strát či krádeží
  • spolupráca v oblasti zabraňovania škôd
  • tzv. risk assessment v oblasti bezpečnosti a logistiky
  • zaistenie aukčného predaja znehodnoteného tovaru
  • prostredníctvom overených partnerov z inšpekčních sietí zaišťujeme prehliadky zásielok a dalšie činnosti v zahraničí
  • naši pracovníci sprostredkujú komunikáciu v rodnom jazyku klienta, pravidelne monitorujú stav prípadov a následne kontrolujú obsah zaslaných havaríjnych certifikátov
  • finálne havaríjne certifikáty poskytnuté zahraničnými partnermi sú ďalej preložené do rodného jazyka klienta
  • vďaka často osobnému poznaniu zahraničních agentov s ohľadom na pravidelné stretnutia členov inšpekčných sietí na medzinárodných konferenciách, je možné pre naších klientov dohodnúť i priaznivejšie finančné podmienky.
 • tj. dokumentov obsahujúcich zistenie našeho inšpektora (tj. zhodnotenie predmetu prehliadky resp. stanovenie druhu, rozsahu a prípadné príčiny vzniku škody), na ich základe poišťovňa poskytuje finančnú náhradu / poistné plnenie

 • vedľa kontrolnej činnosti sme schopní škodu i zlikvidovať a následne sprostredkovať príslušnú finančnú náhradu

  • jedná sa o zaistenie refundácii náhrady škody poisťovniam od zodpovedných tretích strán
  • týka sa najmä oblasti medzinárodnej a tuzemskej prepravy zásielok (Dohovor montrealský, CMR, haagský, haagsko-visbyjský, atď.)
  • v prípade potreby (napr. ochrany regresnej lehoty) riešime prostredníctvom špecializovaných právnických kancelárií.
 • nielen v oblasti poisťovníctva a medzinárodnej prepravy

Ľudia a kontakty


TELEFON: +421 232 121 107
NEPRETRŽITÁ SLUŽBA +420 606 467 467
E-MAIL: slovakia@crs.eu.com
ALTERNATÍVNÝ E-MAIL: crspraha@gmail.com

Kde nás nájdete

Bratislava

Košice

Banská Bystrica

Bratislava

CRScz, s.r.o.

Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava

IČO: 26 49 49 22
DIČ: CZ26494922

Firma je zaregistrovaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 85795.

 

Chcete sa na niečo opýtať?

Potrebujete konzultáciu?

Vaše meno
Vaša firma
Vaša e-mailová adresa
Vaše telefónne číslo
Vaša správa

Pred odoslaním opravte chybné údaje.

Ďakujeme za správu!
Budeme Vás kontaktovať do 24 hodín.

O AGENTÚRE CRS

CLAIMS and RECOVERY SERVICES CZ s.r.o. bola založena dňa 1.1.1998 a súčasne poverená činnosťou Lloyd´s agenta pre Českú republiku a Slovensko. Od roku 2011 taktiež pôsobí ako Lloyd´s agent pre Maďarsko.

Naša spoločnosť naviazala na predchádzajúce pôsobenie Českej poisťovni (1827-1997), jej súčasťou bol  havarijný komisariát vykonávajúci činnosť Lloyd‘s Agenta. Cieľom je poskytovať vysoko kvalitné služby a súčasne našu činnosť neustále zdokonaľovať tak, aby vždy maximálne uspokojila potreby našich klientov.

Celosvetová sieť agentov Lloyd´s poskytuje globálnemu poisťovaciemu trhu a jeho klientom celoročný 24hodinový servis v oblasti kontroly zásielok a likvidácie poistných udalostí. Táto sieť je tvorená takmer 300 agentami a zhruba rovnakým počtom sub-agentov, ktorí pokrývajú každý významný prístav a komerčné centrum vo svete. Stáva se tak najväčšou kontrolnou sieťou pre medzinárodnú prepravu zásielok a likvidáciu poistných udalostí.

Na stránkách www.lloyds.com/lloydsagencynetwork nájdete viac informacií o celej sieti – jej predstavenie, zoznam Lloyd´s agentov, kontakt na londýnske ústredie – Lloyd´s Agency Department, požiadavky na úroveň poskytovaných služieb a mnoho ďalšieho.

Naša spoločnosť je v súlade so zákonom 38/2004 Zb. zapísaná Českou národnou bankou v registri poisťovacích sprostredkovateľov a samostatných likvidátorov poistných udalostí pod číslom 216034SLPU.

Poistenie profesnej zodpovednosti je zjednané u londýnskej poisťovne ITIC – Thomas Miller.